Vogelswerf...

Terug

 

Het Stoomgemaal Heukelum is gesticht in 1897 en op 12 januari 1898 in gebruik genomen. De eerste steen ervan is nu ingemetseld in het gemaal "Broekse Sluis", dat circa 1 km westelijker aan de andere kant van Vogelswerf ligt en in 1969 de taak van dit stoomgemaal heeft overgenomen. Het Stoomgemaal Heukelum is tot 1969 stoomgemaal geweest.

Tot 14 februari 1923 heeft het met een scheprad gewerkt. Daarna is het verbouwd en zijn er centrifugaalpompen in geplaatst. Op 13 april 1923 is de verbouwing officieel opgeleverd.